Sağırların ve işitme engellilerin görsel-işitsel ürünlerdeki tüm işitsel düzgüye (diyalog, ses, efektleri, konuşmacıların belirtilmesi vb.) erişimini sağlamak için, işitsel düzgünün alıcı kitlenin erişimine uygun şekilde yeniden düzenlenmesini gerektiren, dil içi ve/ya diller arası uygulaması olan bir çeviri türüdür. Türkçe dil içi çevirisi TDK kuralları çerçevesinde yazı metnine çevrilmesi şeklinde yapılır.