Sesli betimleme, görsel her türlü ürün ve materyalin gören bir betimleme uzmanı tarafından görme engelli bireylere detaylandırılarak körcül tarifle anlatılması anlamına gelmektedir. Bu anlatım, ürünün türüne göre farklı tekniklerle yapılmaktadır. Sinema, dizi, tiyatro gibi ürünlerde betimleme, diyalogların arasındaki boşluklara yerleştirilmekte; resimli kitap, sanat eseri, mekân betimlemelerinde ise zaman kodları kullanılmamaktadır.