SIK SORULAN SORULAR

Sesli Betimleme film veya tiyatro gibi görsel ürünlerde diyaloglar haricinde kalan boş bölümleri dolduran bir dış sesin, olayın geçtiği mekân, zaman, karakterler ve diğer sessiz gelişen olayları anlatmasıdır. Sesli betimleme müzeler, sanat eserleri, heykeller fotoğraflar, afişler, broşürler gibi tamamen diyalogsuz tüm görseller ürünlerde de yapılmaktadır.
Sesli betimleme film, tiyatro, dizi gibi görsel ürünlerde, diyaloglar dışında kalan time code’lara önce metin yazılması ve daha bu metnin seslendirilip montajlanmasıyla yapılır.
Türkiye’de sesli betimleme çalışmaları 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesindeki bir grup gönüllü öğrencinin bir araya gelmesiyle başlamıştır. Bu öğrenciler daha sonra SEBEDER Sesli Betimleme Derneğini kurmuş ve profesyonel betimleme çalışmalarına başlamışlardır. SEBEDER bu alandaki ilk ve öncü kurum olmakla beraber aldığı eğitimler, verdiği eğitimler, yetiştirdiği yazarlarla bu alanda hem STK hem de hizmet veren kurum olarak en deneyimli ve kolaylaştırıcı kurumdur. Engelsiz Medya Ajansı da SEBEDER kökenli ekipten bazılarının çabalarıyla kurulmuş ve bu alandaki en deneyimli yazarlara sahip kurumdur.
Hangi Yayınlarda Sesli Betimleme Zorunluluğu Vardır?
Türkiye’de sesli betimleme çalışmaları 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesinde bir grup gönüllü öğrencinin bir araya gelmesiyle başlamıştır. Bu öğrenciler okul sonrası SEBEDER Sesli Betimleme Derneğini kurarak bu alanda eğitimler almış ve profesyonel betimleme çalışmalarına başlamışlardır.
Sesli Betimleme RTÜK yönetmeliğinin kanallar tarafından tam olarak uygulanmaması ve bu alandaki nedeniyle hala dar bir alanda yapılmak olup iş imkânı az olan bir alandır. Ancak yönetmenliğin uygulanmaya başlaması ile alandaki yazar sayısının artacağı öngörülmektedir.
Sesli betimleme yaptıran kurumların kendi internet sitelerinden izlenebilmekle beraber dijital yayıncılık yapan kurumlarda kumandadaki dil seçeneği yardımıyla TV’den de izlemek mümkündür. Ayrıca bu alandaki en önemli STK olan Sesli Betimleme Derneği hazırlanan sinema filmleri, engelli raporunun ibraz edilmesi durumunda kendilerine gönderilebilmekte, GETEM kaydı olan engellilerin de sesli kütüphaneden filmlere erişimi mümkün olmaktadır,
Sesli betimleme dizi, tiyatro, sinema filmi, kısa film, kamu spotu vs gibi tüm ürünlerde yapılmakla birlikte müze, heykel, fotoğraf, resimli kitap, afiş ve broşür gibi görselliğin olduğu her alanda farklı çalışmalarla uygulanabilir.
Görme engellilerin yardım almadan hareket etmelerini sağlayan sesli adımlar uygulamaları artık müze ve benzeri yerleri görmeyenler için daha erişilebilir hale getirmekle birlikte sesli betimlemesi yapılmayan görseller, bu çalışmaları işlevsizleştirmektedir. Müzelerdeki tüm eserler, müze tasarımı ve duvarlardaki bilgi panoları da dahil her şey betimlenebilmektedir.
Tüm görsel ürünler, klasik sanat eserleri, tablolar, heykeller, modern sanat eserleri her biri görme engelliler için betimlenip engelsiz hale getirilebilmektedir.